3. Nitafanyaje kutengeneza Biochar?

4. Ni kwa vipi hasa nitatumia biochar?

Free Download

Easy to Share!