การสอนเกี่ยวกับชีวเคมีและการทำฟาร์ม – Thai

โครงการถ่านไบโอชาร์ ของมูลนิธิอุ่นใจ เสนอทางเลือกวิธีการแก้ไขปัญหาหมอกควันอย่­างยั่งยืน โดยการมอบแหล่งข้อมูลความรู้ที่สำคัญให้แก

 

วิดิโอสาธิตการสร้างเตาไบโอชา

วิธีการทำ EM

 

วิธีการทำปุ๋ย

 

วิธีการทำปุ๋ยหมัก

 

 

 

Easy to Share!